Почетна страна

COBISS каталог

Пратите нас...

За тинејџере

Јавне набавке

 

р.б.
Назив јавне набавке
Конкурсна документација
Позив за прикупљање понуда
Одлука о додели уговора
 1.

Јавна набавка ЈН1/2017 -
штампање програма Издавачке делатности Библиотеке

Конкурсна документација 1/2017 Позив за подношење понуда за Јавну набавку 1/2017  
  Измена конкурсне документације 1/2017  Одлука о додели уговора за Јавну набавку 1/2017
 2.Јавна набавка ЈН2/2017 - куповина књига за библиотеке
Конкурсна документација 2/2017
Позив за подношење понуда за Јавну набавку 2/2017
Одлука о додели уговора за Јавну набавку 2/2017
 3.Јавна набавка 3/2017 - Набавка електричне енергије
Конкурсна документација 3/2017
Позив за подношење понуда за Јавну набавку 3/2017
Одлука о додели уговора за Јавну набавку 3/2017
 4.Јавна набавка ЈН 4/2017 - куповина књига за библиотеке
Конкурсна документација 4/2017
Позив за подношење понуда за Јавну набавку 4/2017
Одлука о додели уговора за Јавну набавку 4/2017
 5.Јавна набавка мале вредности 5/2017 - радови на санацији лантерне
Конкурсна докуменатција 5/2017
Позив за подношење понуда за Јавну набавку 5/2017
Одлука о додели уговора за Јавну набавку 5/2017
 6.Јавна набавка ЈН 6/2017 - куповина књига за библиотеке 
Конкурсна документација 6/2017
Позив за подношење понуда за Јавну набавку 6/2017
Одлука о додели уговора за Јавну набавку 6/2017 
   
  
     
     
     

 

 
 
© 2018 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750