Почетна страна

Јавне набавке

Општа документа

За тинејџере
Програмска делатност на Дечјем одељењу

Програмску делатност чине: едукативни програми, креативне радионице, посебни програми 

ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

1. Библиотека у школи – школа у Библиотеци је најмасовнији едукативно-књижевни програм намењен ученицим првог разреда основне школе и осмишљен је као занимљива прича о историји књиге и писма, односно библиотека, са тежиштем на едукација деце за коришћење услуга наше библиотеке. Одржава се на Дечјем одељењу и у свим основним школама. У програму, поред библиотекара, учествују писци за децу и деца из наших креативних радионица.

2. Тематска предавања – су  облик едукативног рада намењен различитим циљним групама деце, родитеља и васпитача. Реализујемо их у сарадњи са научним и културним установама, здравственим и просветним организација и др.

3. Часови лектире и библиотекарства – се раде у сарадњи  са школама, најчешће кроз мултимедијални приступ и у радионичкој форми. То подразумева да, поред предметног наставника, библиотекара, госта програма ( глумца, писца, књижевног критичара...) у припреми и одржавању часа активно учествују и деца, полазници наших креативних радионица. У зависности од дела или теме, приређују се изложбе књига, писане грађе, архивалија, односно филмски или сценски део часа. 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ

Посебни програми су намењени специфичним корисницима библиотечких услуга
-  деци са посебним потребама
-  деци без родитељског старања
-  деци  у колективним центрима. 
Програми су  књижевно – едукативни и садржајно прилагођени поменутим циљним групама.

  

 
 
 
© 2019 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750