Почетна страна

COBISS каталог

Пратите нас...

За тинејџере

Библиотека Избор

1.  Драгиња Урошевић Сјај бића (1998)
2.  Саша Радојчић Елегије ноктурна етиде (2001)
3.  Живорад Недељковић Сушти послови (2002)
4.  Ненад Милошевић Места (2004)
5.  Братислав Р. Милановић Мале лампе у тамнини (2006) 

  
 
 
© 2018 НБ "Стефан Првовенчани" Краљево

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36
e-mail: biblioteka@tron-inter.net    Телефон: 036/321 377    036/319 750