Контакт форма

НБ “Стефан Првовенчани” Краљево – контакти

Директор: Миша Милосављевић, direktor@kv-biblio.org.rs
Руководилац службе за развој и матичне послове: Данка Спасојевић
Секретар: Иван Бошковић
Шеф рачуноводства: Негосав Новичић
Адреса: 36000 Краљево, Цара Лазара 36
Телефон/факс: 036/321-377, 319-750, 336-480
E-Mail:
biblioteka@tron.rs
(Библиотека)
maticna@kv-biblio.org.rs         (Матична служба)
zavicajno@kv-biblio.org.rs      (Завичајно одељење)
periodika@kv-biblio.org.rs      (Одељење периодике)
decje@kv-biblio.org.rs (Дечје одељење)
pozajmno@kv-biblio.org.rs     (Позајмно одељење)
informaticar@kv-biblio.org.rs (Информатичар)
nego@kv-biblio.org.rs              (Шеф рачуноводства)

Међубиблиотечка позајмица

(Контакт особе Ана Воштинић и Катарина Јаблановић)
pozajmica@kv-biblio.org.rs

Часопис за књижевност, уметност и културу Повеља

Главни и одговорни уредник Дејан Алексић
Адреса: 36000 Краљево, Цара Душана 39
Телефон: 036/312-442
E-Mail:  povelja@mts.rs