PROSTOR

Dečje odeljenje je veoma atraktivan i potpuno zaokružen bibliotečki prostor. U 320 kvadrata smešteni su knjižni fond u otvorenom pristupu, referensna zbirka, veoma bogata zbirka stripova, čitaonica, zbirka knjiga za decu i roditelje, internet klub, prostor za izložbenu i programsku delatnost i prostorija za individualni, kreativni ili stručni rad sa decom.

Ceo prostor je osunčan, klimatizovan, akustičan, potpuno mobilan, što mu omogućava veću funkcionalnost. Po potrebi se može pretvoriti u igraonicu ili prostor za različit edukativne i kreativne programe. Oplemenjen je različitim biljnim vrstama i predstavlja pravi ekološki kutak.

      Čitaonica Dečjeg odeljenja   Prostor za programe    Internet klub

KNJIŽNI FOND, ČLANSTVO I SARADNIČKA MREŽA

Fond obuhvata štampana izdanja, knjige i periodiku, stripove, medijska izdanja, igračke, edukativne igre i sl. Neprekidno radimo na stvaranju i razvijanju saradničke bibliotečke mreže bez koje je nemoguće ostvariti trajnu saradnju sa institucijama kulture, obrazovanja, zdravstva, ustanova socijane zaštite informativnih sredstava…U radu smo razvili model intersektorske saradnje koji, pored uobičajene saradnje sa školama,  podrazumeva partnerske odnose sa institucijama kao što su: Zavod za javno zdravlje i Dom zdravlja Kraljevo, Crveni krst, Dečje selo, nevladine organizacije, Predškolska ustanova, privatna obdaništa, Narodni muzej, Pozorište, Centar za socijani rad, sredstva informisanja, Književni klub itd.

Na Dečjem odeljenju rade:

Miloje Radović, bibliotekar savetnik
Jelena Andrić, bibliotekar
Marija Simović, bibliotekar
Bojana Jelenić, bibliotekar