Formiranje Naučnog odeljenja vezuje se za selekciju tzv. prvog primerka, koja je započeta sedamdesetih godina, a podrazumevala je izdavajnje knjižnog fonda sastavljenog od priručnika, enciklopedija, rečnika, leksikona, knjiga o Kraljevu i onih koje su pisali Kraljevčani (kasnije svrstanih na Zavičajno odeljenje).

Po vrednosti knjižnog fonda, Naučno odeljenje je najreprezentativnije, s obzirom na to da sabira relevantne stručne publikacije iz svih oblasti nauke i ljudskog znanja. Fond se kontinuirano dopunjuje aktuelnom stručnom i naučnom literaturom.

Čitaonica Naučnog odeljenje raspolaže sa 50 čitalačkih mesta. Prostor je obasjan prirodnom svetlošću i klimatizovan, pa je boravak prijatan u bilo koje doba godine.

Publikacije iz fonda Naučnog odeljenja nije moguće pozajmiti za korišćenje van Biblioteke.

Čitaonicu mogu koristiti samo članovi Biblioteke.

Na Naučnom odeljenju rade:

Katarina Jablanović, viši diplomirani bibliotekar

Ana Voštinić, diplomirani bibliotekar