Čitaonica Narodne biblioteke ”Stefan Prvovenčani” nudi svojim korisnicima pedeset korisničkih mesta i optimalne uslove za rad.

Referensna zbirka poseduje veliki broj rečnika, enciklopedija, leksikona i bibliografija opšte i posebne namene. U knjižnom fondu su zastupljene kapitalne i aktuelne publikacije iz svih oblasti nauke, ljudskog znanja i stvaralaštva. Fond se kontinuirano dopunjuje novim relevantnim publikacijama iz svih oblasti nauke. U tom cilju prate se i potrebe korisnika, struktura okruženja, aktuelna događanja u nauci, kao i brze promene u načinu informosanja, u cilju uklapanja u najsavremenije tokove pružanja informacija korisnicima.

U nabavnoj politici menadžment biblioteke prati izdavačku delatnost i za svoje korisnoke blagovremeno nabavlja nove, aktuelne publikacije. Tekuće informacije korisnici dobijaju preko instrumenata kojima biblioteka raspolaže: katalozi, bibliografije, referalne informacije. Korisnicima su dostupne informacije u elektronskom obliku, a bibliotekar ih upućuje u način njihovog korišćenja.

Bibliotekar pruža sve informacije i usluge samostalnim korisnicima, a onima koji to nisu pruža pomoć u izboru literature, koja im je potrebna za obrazovanje i uspešan rad u pisanju samostalnih radova i istraživačkih poduhvata.

Na Naučnom odeljenju rade:
Katarina Jablanović, viši bibliotekar
Ana Voštinić, bibliotekar