Народна библиотека “Стефан Првовенчани” Краљево формирала је Одељење периодике у септембру 2004. године. У њему је сабрана сва грађа периодичних публикација која је брижљиво сакупљана, чувана, обрађивана и давана на коришћење у вишедеценијском периоду рада ове библиотеке. Одељење периодике данас има више од 190 наслова часописа и новина.
Сви часописи се аналитички обрађују, тј. врши се избор текстова који имају значајну стручну, научну, културно-историјску и документациону вредност. Такође, обрађују се сви текстови завичајних аутора, односно, сви текстови у периодици који чине завичајну грађу, као и путописи.

Највећи број наслова је из књижевности, науке и културе (Авангарда, Алманах Винавер, Art 032, Бдење, Београдски књижевни часопис, Браничево, Градац, Градина, Даница, Дело, Детињство, Домети, Замак културе, Златна греда, Исидоријана, Источник, Итака, Језик данас, Јефимија, Књижевна историја, Књижевна критика, Књижевна реч, Књижевне новине, Književni glasnik, Књижевни лист, Књижевни магазин, Књижевност, Књижевност и језик, Кораци, Kultura, Летопис Матице српске, Луча, Међај, Mons Aureus, Мостови, Наслеђе, Наш траг, Наше стварање, Писмо, Повеља, Поезија, Poetika, Polja, Pro Femina, Расковник, Reč, Савременик, Свеске, Свеске Задужбине Иве Андрића, Српски књижевни гласник, Трећи трг, Think tank, TXT, Ulaznica, Unus mundus…).
Из области уметности и спорта Библиотека поседује неколико наслова часописа: Архитектура и урбанизам, Баштина, Yu film danas, Mc Guffin, Музички талас, Нови звук, Refoto, Scena, Teatron, Šahovski informator, Музика класика.

На Одељењу периодике могу се добити и часописи који прате најновије догађаје у области образовања, социологије, политике, привреде, права, етнологије…(Bankar, Biznis, Biznis-finansije, Е-politika, Еkonomist, Еkonomska politika, Кодови словенских култура, Međunarodna politika, Međunarodni problemi, Настава и васпитање, Национални интерес, Naše teme, Нова српска политичка мисао, Пракса, Pregled (SAD), Pregled-Republika Srbija, Preduzeće, Привредни саветник, Profit, Социолошки преглед, Српска правна ревија, Теме, Treći program…)

Ради праћења најновијих достигнућа из области рачунарства и информатике, на Одељењу периодике могу се добити следећи часописи: Vidi, Digital, Mikro, PC press, Svet kompjutera… а из области библиотекарства:Бележница, Библиотекар, Глас библиотеке, Гласник Народне библиотеке Србије, Годишњак библиотеке Матице српске, Заједница библиотека, Инфотека, Јавне библиотеке, Крагујевачко читалиште, Новине београдског читалишта, Панчевачко читалиште, Савремена библиотека

Од текуће набавке истичемо и следеће наслове: Аstronomija, Историјски часопис, Историја, National geographic-Srbija, Наша прошлост, Pesticidi i fitomedicina, Psihologija danas, Рачански зборник, Србија-национална ревија… као и девет наслова зборника Матице српске: за класичне студије, за књижевност и језик, за славистику, за филологију и лингвистику, за природне науке, за друштвене науке, за историју, за ликовне уметности, за сценске уметности и музику.

У овом фонду се налазе часописи који су у протеклих 50 година бележили друштвена и политичка збивања код нас и у свету, а чије је излажење завршено деведесетих година прошлог века: Gledišta, Ideje, Marksistička misao, Marksističke teme, Marksizam u svetu, Socijalizam, Praksa, Pregled, RS: radničko samoupravljanje…

Најстарије новине у фонду су Новине сербске (1815, 1816,1819, 1900-1903) фототипско издање, а најстарији часопис је Сербскиј летопис из 1825 који излази и данас под именом Летопис Матице српске. Из деветнаестог века су и следећи часописи: Глас јавности(1874), Годишњак. Српска краљевска академија (1887-1938), Граничар(1873), Дело (1894), Јавност (1873-1874), Панчевац (1869-1873), Правник (1893), Преодница (1873-1874), а из прве половине двадесетог века: Архив за правне и друштвене науке (1921-1936), Борба (1941-1943), Венац (1928-1929), Глас права, судства и администрације (1903-1904), Гласник Црвеног крста Краљевине Југославије (1932), Дело (1906-1908), Дом и школа (1938), Економист (1924-1930), Живот и рад (1928-1935), Записи (1941), Здравље (1906-1911), Зорица (1938-1939), Књижевни север (1925-1928), Логорски јеж (1944), Мисао (1921-1933), Млади борац (1944-1945), Предавач (1929), Радничка стража (1919-1920), Српски књижевни гласник (1901-1913, 1920-1940).

На Одељењу периодике, у читаоници која има десет читалачких места, свакодневно се могу добити на читање једанаест дневних новина (Blic, Вечерње новости, Danas, Политика и Спортски журнал) и осам недељних и петнаестодневних листова (Базар, Bilje & zdravlje, Лековито биље, Vreme, Илустрована политика, НИН, Geopolitika, Риболов) и локални лист Ибарске новости Ово одељење поседује збирку укоричених томова Политике (од 1952. године до данас), и Борбу (од 1950. до 2003. године).

Овде се могу добити сви актуелни бројеви Службеног гласника Републике Србије, као и сви претходни, од 1960. године, затим, сви бројеви Службеног листа Југославије / СЦГ, од 1959. до 2006. године, укључујући и Међународне уговоре

Одељење поседује персонални рачунар новије генерације са Интернет приступом,  који је бесплатно  на располагању члановима Библиотеке, за читање периодичних публикација у електронском облику. Намењен је и за претраживање  Електронске библиотеке Сједињених америчких држава (e-library USA). Ова виртуелна библиотека садржи  више од тридесет база података са милионима информација из свих области људског стваралаштва.

Рачунар је намењен и за бесплатно коришћење Медијске документације EBART (Новинске актуелне архиве), која располаже са више од 2 милиона индексираних текстова.

На Одељењу периодике раде
Весна Андријашевић, библиотекар
Ивана Хренко, библиотекар.
Фонд Одељења периодике може се користити само у читаоници Одељења, уз чланску карту или уплату једнодневне чланарине. Омогућено је копирање одабраних текстова.