Narodna biblioteka “Stefan Prvovenčani” Kraljevo formirala je Odeljenje periodike u septembru 2004. godine. U njemu je sabrana sva građa periodičnih publikacija koja je brižljivo sakupljana, čuvana, obrađivana i davana na korišćenje u višedecenijskom periodu rada ove biblioteke. Odeljenje periodike danas ima više od 190 naslova časopisa i novina.
Svi časopisi se analitički obrađuju, tj. vrši se izbor tekstova koji imaju značajnu stručnu, naučnu, kulturno-istorijsku i dokumentacionu vrednost. Takođe, obrađuju se svi tekstovi zavičajnih autora, odnosno, svi tekstovi u periodici koji čine zavičajnu građu, kao i putopisi.

Najveći broj naslova je iz književnosti, nauke i kulture (Avangarda, Almanah Vinaver, Art 032, Bdenje, Beogradski književni časopis, Braničevo, Gradac, Gradina, Danica, Delo, Detinjstvo, Dometi, Zamak kulture, Zlatna greda, Isidorijana, Istočnik, Itaka, Jezik danas, Jefimija, Književna istorija, Književna kritika, Književna reč, Književne novine, Književni glasnik, Književni list, Književni magazin, Književnost, Književnost i jezik, Koraci, Kultura, Letopis Matice srpske, Luča, Međaj, Mons Aureus, Mostovi, Nasleđe, Naš trag, Naše stvaranje, Pismo, Povelja, Poezija, Poetika, Polja, Pro Femina, Raskovnik, Reč, Savremenik, Sveske, Sveske Zadužbine Ive Andrića, Srpski književni glasnik, Treći trg, Think tank, TXT, Ulaznica, Unus mundus…).
Iz oblasti umetnosti i sporta Biblioteka poseduje nekoliko naslova časopisa: Arhitektura i urbanizam, Baština, Yu film danas, Mc Guffin, Muzički talas, Novi zvuk, Refoto, Scena, Teatron, Šahovski informator, Muzika klasika.

Na Odeljenju periodike mogu se dobiti i časopisi koji prate najnovije događaje u oblasti obrazovanja, sociologije, politike, privrede, prava, etnologije…(Bankar, Biznis, Biznis-finansije, E-politika, Ekonomist, Ekonomska politika, Kodovi slovenskih kultura, Međunarodna politika, Međunarodni problemi, Nastava i vaspitanje, Nacionalni interes, Naše teme, Nova srpska politička misao, Praksa, Pregled (SAD), Pregled-Republika Srbija, Preduzeće, Privredni savetnik, Profit, Sociološki pregled, Srpska pravna revija, Teme, Treći program…)

Radi praćenja najnovijih dostignuća iz oblasti računarstva i informatike, na Odeljenju periodike mogu se dobiti sledeći časopisi: Vidi, Digital, Mikro, PC press, Svet kompjutera… a iz oblasti bibliotekarstva:Beležnica, Bibliotekar, Glas biblioteke, Glasnik Narodne biblioteke Srbije, Godišnjak biblioteke Matice srpske, Zajednica biblioteka, Infoteka, Javne biblioteke, Kragujevačko čitalište, Novine beogradskog čitališta, Pančevačko čitalište, Savremena biblioteka

Od tekuće nabavke ističemo i sledeće naslove: Astronomija, Istorijski časopis, Istorija, National geographic-Srbija, Naša prošlost, Pesticidi i fitomedicina, Psihologija danas, Račanski zbornik, Srbija-nacionalna revija… kao i devet naslova zbornika Matice srpske: za klasične studije, za književnost i jezik, za slavistiku, za filologiju i lingvistiku, za prirodne nauke, za društvene nauke, za istoriju, za likovne umetnosti, za scenske umetnosti i muziku.

U ovom fondu se nalaze časopisi koji su u proteklih 50 godina beležili društvena i politička zbivanja kod nas i u svetu, a čije je izlaženje završeno devedesetih godina prošlog veka: Gledišta, Ideje, Marksistička misao, Marksističke teme, Marksizam u svetu, Socijalizam, Praksa, Pregled, RS: radničko samoupravljanje…

Najstarije novine u fondu su Novine serbske (1815, 1816,1819, 1900-1903) fototipsko izdanje, a najstariji časopis je Serbskij letopis iz 1825 koji izlazi i danas pod imenom Letopis Matice srpske. Iz devetnaestog veka su i sledeći časopisi: Glas javnosti(1874), Godišnjak. Srpska kraljevska akademija (1887-1938), Graničar(1873), Delo (1894), Javnost (1873-1874), Pančevac (1869-1873), Pravnik (1893), Preodnica (1873-1874), a iz prve polovine dvadesetog veka: Arhiv za pravne i društvene nauke (1921-1936), Borba (1941-1943), Venac (1928-1929), Glas prava, sudstva i administracije (1903-1904), Glasnik Crvenog krsta Kraljevine Jugoslavije (1932), Delo (1906-1908), Dom i škola (1938), Ekonomist (1924-1930), Život i rad (1928-1935), Zapisi (1941), Zdravlje (1906-1911), Zorica (1938-1939), Književni sever (1925-1928), Logorski jež (1944), Misao (1921-1933), Mladi borac (1944-1945), Predavač (1929), Radnička straža (1919-1920), Srpski književni glasnik (1901-1913, 1920-1940).

Na Odeljenju periodike, u čitaonici koja ima deset čitalačkih mesta, svakodnevno se mogu dobiti na čitanje jedanaest dnevnih novina (Blic, Večernje novosti, Danas, Politika i Sportski žurnal) i osam nedeljnih i petnaestodnevnih listova (Bazar, Bilje & zdravlje, Lekovito bilje, Vreme, Ilustrovana politika, NIN, Geopolitika, Ribolov) i lokalni list Ibarske novosti Ovo odeljenje poseduje zbirku ukoričenih tomova Politike (od 1952. godine do danas), i Borbu (od 1950. do 2003. godine).

Ovde se mogu dobiti svi aktuelni brojevi Službenog glasnika Republike Srbije, kao i svi prethodni, od 1960. godine, zatim, svi brojevi Službenog lista Jugoslavije / SCG, od 1959. do 2006. godine, uključujući i Međunarodne ugovore

Odeljenje poseduje personalni računar novije generacije sa Internet pristupom,  koji je besplatno  na raspolaganju članovima Biblioteke, za čitanje periodičnih publikacija u elektronskom obliku. Namenjen je i za pretraživanje  Elektronske biblioteke Sjedinjenih američkih država (e-library USA). Ova virtuelna biblioteka sadrži  više od trideset baza podataka sa milionima informacija iz svih oblasti ljudskog stvaralaštva.

Računar je namenjen i za besplatno korišćenje Medijske dokumentacije EBART (Novinske aktuelne arhive), koja raspolaže sa više od 2 miliona indeksiranih tekstova.

Na Odeljenju periodike rade
Vesna Andrijašević, bibliotekar
Ivana Hrenko, bibliotekar.
Fond Odeljenja periodike može se koristiti samo u čitaonici Odeljenja, uz člansku kartu ili uplatu jednodnevne članarine. Omogućeno je kopiranje odabranih tekstova.