Служба за развој библиотечко-информационе делатности и матичне послове

Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево добила је статус матичне библиотека за подручје Рашког округа 1994. године, чиме је добила задатак праћења и подстицања развоја библиотечко-информационе делатности на простору матичности.

Служба за развој библиотечко-информационе делатности задужена је за унапређење квалитета рада и стручно усавршавање библиотечких радника на територији Рашког округа, те се у том смислу бави организовањем едукативних семинара и стручних скупова.

Мрежу библиотека Рашког округа чине:

Матична библиотека

Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево, са огранцима у Матарушкој Бањи и Ратини

Општинске библиотеке

„Др Душан Радић“ Врњачка Бања

„Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар

„Др Ејуп Мишовић“ Тутин

Специјалне библиотеке у Краљеву

Библиотека Народног музеја

Библиотека Историјског архива

Библлиотека Медицинског центра „Студеница“

Завод за заштиту споменика културе Краљево

Библиотека Краљевачког позоришта

Месне библиотеке општег типа:

Библиотека Дома културе Рибница

Библиотека Дома културе Ушће

Библиотеке општег типа

Дом ученика средњих школа

Предшколска установа „Олга Јовичић Рита”

18 библиотека у средњим школама

46 библиотека у основним школама

 

У Служби за развој библиотечко-информационе и матичне послове раде:

Данка Спасојевић, руководилац Службе за развој библиотечко-информационе делатности и матичне послове

Наташа Антонијевић, дипломирани библиотекар саветник