Служба за развој и матичне послове Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ у Краљеву стара се о развоју библиотечке делатности на територији Рашког округа. Унапређење квалитета рада постиже се инструктивно-саветодавним радом и пружањем стручне помоћи. У циљу стручног усавршавања библиотечких радника служба организује семинаре и стручне скупове.

МРЕЖУ БИБЛИОТЕКА РАШКОГ ОКРУГА ЧИНЕ:

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА – Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ у Краљеву са огранцима у Mатарушкој Бањи и Ратини
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ:
„Доктор Душан Радић“ Врњачка Бања
„Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар
„Др Ејуп Мушовић“ Тутин

СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ У КРАЉЕВУ:
Библиотека Народног музеја
Библиотека Историјског архива
Библиотека Медицинског центра „Студеница“
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Библиотека Краљевачког позоришта

МЕСНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПШТЕГ ТИПА:
Библиотека Дома културе Рибница
Библиотека Дома културе Ушће

БИБЛИОТЕКА ОПШТЕГ ТИПА:
Дом ученика средњих школа
Предшколска установа “Олга Јовичић Рита”

16 БИБЛИОТЕКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

44 БИБЛИОТЕКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

ЈЕДНА БИБЛИОТЕКА У ШКОЛИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ У КРАЉЕВУ

У Одељењу за развој и матичне послове раде:

Данка Спасојевић, руководилац Службе за развој и матичне послове
Наташа Антонијевић, библиотекар саветник