Služba za razvoj bibliotečko-informacione delatnosti i matične poslove

Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“ Kraljevo dobila je status matične biblioteka za područje Raškog okruga 1994. godine, čime je dobila zadatak praćenja i podsticanja razvoja bibliotečko-informacione delatnosti na prostoru matičnosti.

Služba za razvoj bibliotečko-informacione delatnosti zadužena je za unapređenje kvaliteta rada i stručno usavršavanje bibliotečkih radnika na teritoriji Raškog okruga, te se u tom smislu bavi organizovanjem edukativnih seminara i stručnih skupova.

Mrežu biblioteka Raškog okruga čine:

Matična biblioteka

Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“ Kraljevo, sa ograncima u Mataruškoj Banji i Ratini

Opštinske biblioteke

„Dr Dušan Radić“ Vrnjačka Banja

„Dositej Obradović“ Novi Pazar

„Dr Ejup Mišović“ Tutin

Specijalne biblioteke u Kraljevu

Biblioteka Narodnog muzeja

Biblioteka Istorijskog arhiva

Bibllioteka Medicinskog centra „Studenica“

Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo

Biblioteka Kraljevačkog pozorišta

Mesne biblioteke opšteg tipa:

Biblioteka Doma kulture Ribnica

Biblioteka Doma kulture Ušće

Biblioteke opšteg tipa

Dom učenika srednjih škola

Predškolska ustanova „Olga Jovičić Rita”

18 biblioteka u srednjim školama

46 biblioteka u osnovnim školama

 

U Službi za razvoj bibliotečko-informacione i matične poslove rade:

Danka Spasojević, rukovodilac Službe za razvoj bibliotečko-informacione delatnosti i matične poslove

Nataša Antonijević, diplomirani bibliotekar savetnik