Радно време: од 8-20 ч Суботом не ради

Грађа се користи на одељењу које има три читалачка места и један компјутер за кориснике

Постоји од 1976. године и на њему се прикупља, обрађује и чува књижна и некњижна грађа о Краљеву и Краљевчанима. Дакле, принцип завичајности ово одељење разликује од осталих одељења краљевачке библиотеке, некњижна грађа га чини специфичним у односу на уобичајени библиотечки фонд уопште, док је садржај оно што ово одељење чини  јединственим у односу на сваку другу библиотеку.

Рукописи

Завичајност, која представља везаност неког догађаја, личности или институције за локалне оквире, у библиотечким условима добија још једну карактеристику: корисници завичајног фонда, често су и завичајни аутори. Иако се на одељењу налази неколико хиљада монографских публикација, и на десетине хиљада новинских исечака, ко зна колико страна периодике, на стотине разгледница, фотографија, плаката, каталога, рукописа, мноштво позивница, програма, флајера, све је то грађа за локалну историју која чека да буде истражена и написана. Зато свесрдно помажемо ауторима чији радови имају за тему Краљево и Краљевчане јер на тај начин увећавамо сопствени фонд. Монографије села, институција, књиге о догађајима важним за локалну историју, о личностима које су својим делима и делањем обележиле своје време, о грађевинама, бањама, путевима, рекама, изворима, локалним обичајима или манифестацијама су драгоценост овог одељења које у својим корисницима има – сараднике. Документи до којих долазимо, размењују се тако да Завичајно има велики број фотографија, разгледница, рукописа, страница из периодике које су скениране и постоје само у дигиталном облику.

Значај дигитализације код нас је тако, спонтано схваћен да је временом, Завичајно одељење постало мали библиотечки центар за дигитализацију. Данас се можемо похвалити тиме да имамо, поред осталог, 55 скенираних годишта Ибарских новости чију аналитичку обраду управо радимо. Истовремено, радимо и на изради програма који ће учинити прегледнијим и приступачнијим све облике књижне, некњижне, дигиталне и електронске грађе која се великом брзином увећава. Циљ нам је да наша виртуелна библиотека што пре заживи и дигитална грађа постане приступачна просторно удаљеним корисницима, преко веб сајта и имејла, и тако интензивира живот библиотечкој грађи уопште.

Ибарске новости у електронском формату

На Завичајном одељењу раде:

Емилија Димовска, библиотекар саветник
Андреј Анђић, библиотекар
Татјана Влаховић