Radno vreme: od 8-20 č Subotom ne radi

Građa se koristi na odeljenju koje ima tri čitalačka mesta i jedan kompjuter za korisnike

Postoji od 1976. godine i na njemu se prikuplja, obrađuje i čuva knjižna i neknjižna građa o Kraljevu i Kraljevčanima. Dakle, princip zavičajnosti ovo odeljenje razlikuje od ostalih odeljenja kraljevačke biblioteke, neknjižna građa ga čini specifičnim u odnosu na uobičajeni bibliotečki fond uopšte, dok je sadržaj ono što ovo odeljenje čini  jedinstvenim u odnosu na svaku drugu biblioteku.

Rukopisi

Zavičajnost, koja predstavlja vezanost nekog događaja, ličnosti ili institucije za lokalne okvire, u bibliotečkim uslovima dobija još jednu karakteristiku: korisnici zavičajnog fonda, često su i zavičajni autori. Iako se na odeljenju nalazi nekoliko hiljada monografskih publikacija, i na desetine hiljada novinskih isečaka, ko zna koliko strana periodike, na stotine razglednica, fotografija, plakata, kataloga, rukopisa, mnoštvo pozivnica, programa, flajera, sve je to građa za lokalnu istoriju koja čeka da bude istražena i napisana. Zato svesrdno pomažemo autorima čiji radovi imaju za temu Kraljevo i Kraljevčane jer na taj način uvećavamo sopstveni fond. Monografije sela, institucija, knjige o događajima važnim za lokalnu istoriju, o ličnostima koje su svojim delima i delanjem obeležile svoje vreme, o građevinama, banjama, putevima, rekama, izvorima, lokalnim običajima ili manifestacijama su dragocenost ovog odeljenja koje u svojim korisnicima ima – saradnike. Dokumenti do kojih dolazimo, razmenjuju se tako da Zavičajno ima veliki broj fotografija, razglednica, rukopisa, stranica iz periodike koje su skenirane i postoje samo u digitalnom obliku.

Značaj digitalizacije kod nas je tako, spontano shvaćen da je vremenom, Zavičajno odeljenje postalo mali bibliotečki centar za digitalizaciju. Danas se možemo pohvaliti time da imamo, pored ostalog, 55 skeniranih godišta Ibarskih novosti čiju analitičku obradu upravo radimo. Istovremeno, radimo i na izradi programa koji će učiniti preglednijim i pristupačnijim sve oblike knjižne, neknjižne, digitalne i elektronske građe koja se velikom brzinom uvećava. Cilj nam je da naša virtuelna biblioteka što pre zaživi i digitalna građa postane pristupačna prostorno udaljenim korisnicima, preko veb sajta i imejla, i tako intenzivira život bibliotečkoj građi uopšte.

Ibarske novosti u elektronskom formatu

Na Zavičajnom odeljenju rade:

Emilija Dimovska, bibliotekar savetnik
Andrej Anđić, bibliotekar
Tatjana Vlahović