ВестиПовеља

У другом овогодишњем броју часописа Повеља објављени су прилози више од двадесет домаћих аутора, као и неколико текстова преведених са арапског, енглеског, руског и немачког језика (рубрика Премошћење).
Часопис започиње песмом прошлогодишње добитнице Жичке хрисовуље, Злате Коцић. У рубрици Прочеље се, између осталог, могу прочитати и песме Марије Кнежевић, Ота Хорвата, Озрена Петровића, Александра Б. Лаковића, Зорице Јанакове и др. Нова Повеља, у поглављу Песников избор, објављује прилог Доброслава Смиљанића, добитника награде за песништво Бранко Миљковић. Критичарске осврте на, углавном, књижевна дела наших писаца, читалац може пронаћи у Приступима. Рубрика Подручје доноси нове текстове о позоришној и филмској уметности. Посебно издвајамо поглавља Приноси и Позитив за које пишу Радмила Павићевић-Поповић и Зоран Живковић.
Редовни додатак Препоручено, овога пута, читаоцима представља далитске приче Додир недодирљивих, које је с хинду језика превео и приредио Светислав Костић. Приче говоре о кастинској подељености у Индији и веома тешком положају најнижих слојева људи – далита (угњетавани).
За трећи додатак Види чуда, кратке аутобиографске приче из детињства под заједничким насловом Бесомучна квочка пише Раша Попов.