На конкурсу за набавку књига за библиотеке чији је оснивач град Београд откупљено је  6 наслова из овогодишње продукције Народне библиотеке "Стефан Првовенчани".  Реч је о књигама: Радост Милана Ђорђевића, Путовати у Олмо Ота Хорвата, Из викенда Дејана Илића, Промашаји Владимира Копицла, Заручници ватре Бојане Стојановић-Пантовић и Звук тишине Николе Вујчића.
3. децембар 2008.