Гостовало Дисово пролеће

– Један савремени српски песник рекао је како наша земља има сијасет сјајних песника, али да њихова дела нема ко да чита. И краљевачка и чачанска библиотека, својим манифестацијама, показују да поезија у Србији, ипак, није у запећку, како се на први поглед чини. Заједнички вршимо мисију промоције поезије и песника, па нас, ево, и