ВестиПовеља

Први овогодишњи број нашег часописа Повеља, као и претходни, обилује прозним, песничким и есејистичким прилозима домаћих и страних аутора. У рубрици Прочеље налазе се прилози Милована Марчетића, Ненада Јовановића, Зорана М. Бундала, Раше Попова, Љиљане Дугалић…У Премошћењима су нова, преведена, остварења Анатолија Корољева, Хајнера Милера, Еве Липске, Тахира Абдала. Песников избор сачинио је Стеван Тонтић. У Просторима и Понирањима су есејистички прилози Слободана Прошића и Драгице С. Ивановић, док Приступе сачињавају осврти на нове књиге из пера Јасмине Врбавац, Николе Живановића, Тијане Спасић, Драгане Белеслијин, Валентине Миликић, Крсте Поповског.

Милета Аћимовић Ивков прави Пресек на тему Живот, историја, судбина и прича, у Приносима је рад Драгана Драшковића у Проматрањима Светлана Пејић. Весна Перић пише о Метафилмским световима Алексеја Балабанова, а Ласло Блашковић о „својих“ Десет неснимљених фотографија. Часопис затвара Појмовник Војислава Карановића.

И уз овај број часописа штампана су три додатка. Додатак Појединачно доноси „разговор“ с песником Мирославом Цером Михајловићем, у Препорученом је драмски текст Кемет Енеса Халиловића, док у додатку Види чуда дечји песник Бранко Стевановић „објашњава“ Како је био зец

 

20. мај 2010.