ВестиПовеља

 

Прича под називом „Јек“ Славка Стаменића отвара „јесење“ издање часописа „Повеља“ у издању Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“, а настављају га песнички и прозни радови Мила Јукића, Светозара Влајковића, Живка Николића, Ранка Павловића, Милунике Митровић, Симона Грабовца, Маријане Николић и Катарине Јовановић.

У рубрици „Премошћење“ налази се прича „Нешто веова озбиљно догодиће се у овом месту“ и стихови Чеслава Милоша и Керол Ен Дафи.

 

Избор из своје поезије сачинила је Јелена Ленголд, док о савременој руској поезији пише Мирјана Петровић. Ненад Даковић за „Повељу“ „чита“ роман „Опера на води“ Џона Барта,  Марко Паовица пише о песничким моделима Душка Новаковића, Александар Фјуит говори о прози Милана Кундере, Биљана Јањевић о „прозној структури“ писца Саве Дамјанова.

„Бајка има своју сопствену стварност – фантазију“ назив је прилога Благе Журић, док Влатко Илић промишља  на тему „Насиље у уметности“. У „Позитиву“ је песник Звонко Карановић у „Појмовнику“ Поп. Д. Ђурђев.

„Повељини“ додаци овог пута резервисани су за писце Миодрага Раичевића, Весну Видојевић – Гајовић и белгијску прозу у преводу Анђе Петровић.

 

13. септембар 2010.