ВестиПовеља

Редакција часописа “Повеља“ припремила је и одштампала нови број истоименог часописа на чијем почетку се налазе песме из заоставштине почившег песника Новице Тадића. Следе их поетски и прозни радови Ђорђа Сладоја, Рајка Лукача, Дејане Николић, Милоја Радовића, Татјане Јанковић, Енеса Халиловића и Слободана Јовића. У рубрици “Премошћења“ објављене су преведене песме Назима Хикмета Рана и Ериха Фрида и прича Захара Прилепина.

У “Песниковом избору“ је Ото Хорват, у “Просторима“ Лука Прошић, у “Понирањима“ Милена Јаковљевић и Олег Копитов, у “Приступима“ Александар Ђурић и Снежана Милојевић. Позитив је сачинио Милан Туцовић, а “Појмовник“ Светислав Божић.

У додатку “Види чуда“ о свом детињству пише песник Добрица Ерић, док је у додатку “Појединачно“ објављен интервју с песником Иваном Негришорцем, овогодишњим добитником “Жичке хрисовуље“.

5. септембар 2011.