ВестиПовеља

Сва прошлогодишња издања Народне библиотеке “Стефан Првовенчани“ из Краљева “прошла су“ на Конкурсу за откуп књига Министарства културе, информисања и информационог друштва Републике Србије за потребе српских јавних библиотека. На Конкурс је пристигло 2.910 наслова од 220 издавача и дистрибутера, а у шири избор Комисија, којом је председавао Душан Иванић, уврстила је 1.610 наслова од 191. издавача и дистрибутера. Међу њима су краљевачка Библиотека и књиге са њеним издавачким знаком.

Реч је о есеистичкој књизи Драгана Хамовића “Раичковић“, зборницима “Песници у Жичи“ (приредио Драган Хамовић) и “Петар Пајић, песник“, преведеним књигама Филипа Жакотеа “Лахори/Предели са одсутним фигурама“ (превео Дејан Илић), “Изабраним песмама“ Небојше Васовића и Дејана Илића “Линије бега“, песничким збиркама “Чим сване и друге утопије“ Србе Игњатовића, “Унутрашњи човек“ Војислава Карановића, “Северни изговор“ Радивоја Шајтинца, и лирским записима о стрељању у Краљеву 1941. “Анђео са Грдичке косе“ (приређивач Милош Милишић).

14. март 2012.