ВестиПовеља

Из штампе је, пред крај минуле године, изашао нови број нашег часописа ''Повеља''. У почетној рубрици ''Прочеље'' објављени су прозни и песнички прилози Саве Дамјанова, Весне Голдсворти, Милана Буњевца, Емсуре Јамзић, Светлане Калезић Радоњић, Маријане Јовелић, Ане Ранџић, Јане Алексић и Александра Марића. У ''Премошћењима'', резевисаним за преведену књижевност, објављени су радови Чарса Симића, Абдусетара Насира, Ђерђа Петрија, Кристофера Хоупа, Елиота Перлмана и Андреја Сен-Сењкова. ''Песников избор'' припао је Ранку Павловићу. У ''Приступима'' о новим делима Михајла Пантића, Дарка Даничића, Ненада Милошевића, Бојана Јовановића и Дејвида Фостера Воласа пишу Милена Ђорђијевић, Милета Аћимовић Ивков, Марија Ненезић, Слађана Илић и Јасмина Врбавац.

 

У ''Прикљученијама'' је Весна Алексић, у ''Позитиву'' Бранко Стевановић, у завршном ''Појмовнику'' Драган Јовановић Данилов.

 

3. јануар 2014.