ВестиПовељаТиска Драган Хамовић

Крајем минуле недеље  из штампе је, са нашим издавачким знаком, као прво дело у библиотеци Прочеље, изашла “нова“ књига Драгана Хамовића – називом Тиска. Како аутор наглашава, Тиска садржи “пребране песме из збирки Матична књига, Жежено и нежно, Змауј у јајету, као и досад у збиркама необјављене песме и записе, тј. коментаре.“ У овој новој колико и резимирајућој књизи једног деценијског периода многе раније песме осетно су дорађене, а неки су одељци прекомпоновани. Крајњи циклус, под наслом Изба, сачињава двадесет нових песама. Књига садржи и више записа и један есеј…

– Сведоци смо владавине поетичког и естетичког многогласја у првим деценијама 21. века, назначавајуће контуре онога што ћемо звати традицијом. Одмерен ненаметљив песнички глас, а можда и “случај“ Драгана Хамовића, бива поетички обликован, уцеловљен, истовремено и поринут у тај океан савремене и будуће српске лирске традиције управо “резимирајућом“ књигом песама Тиска. Али, да бисмо се у тој Бахтиновој књижевноисторијској полиглосији или хетероглосији разабрали и усмерили вредновање песничких појава и гласова, вреди послушати заветне речи Чеслава Милоша да један песник мора бити богобојажљив, волети земљу и матерњи језик, ослањати се само на своју савест, избегавати савезе са злом и не прекидати са традицијом. Хамовићево песништво, као резултат овакве свести – фундаментално модерне јер је начела модернизма подстичу и обликују – и превсходно, као дело љубави, засигурно жижу нашег естетичког процењивања усмерава и ка себи… записала је о овом рукопису Јана Алексић.

 

6. април 2015.