Вести

Синоћ је у нашој библиотеци представљена студија Бориса Булатовића Оклеветана књижевност, која је прошле године понела награду Печат времена за најбољу књигу на српском језику у области науке и друштвене теорије објављену 2017. године. Књигу, која је настала након готово деценијског истраживања идеолошке рецепције српске књижевности на Западу, у последњој деценији XX и почетком XXI века, издало је Научно удружење за развој српских студија. У Уводној речи аутор је забележио:
„У оквиру ове расправе о уделу, домету, значају и функцији ванлитерарних чинилаца у обликовању књижевнокритичких и књижевноисторијских ставова и представа, превасходна пажња и истраживачко интересовање били су усмерени ка идеолошким видовима вредновања српске књижевности у иностраној академској рецепцији почев од последње деценије 20. века. Настао у времену измењеног друштвено-политичког контекста и у околностима неретко пренаглашеног идеолошког једногласја научних ставова са политичким интересима глобалних субјеката политичке моћи, корпус критичких текстова о којима ће
бити речи је у највећој мери остао неистражен у српској науци о књижевности, иако он на пресудан начин суделује у обликовању најшире представе о српској култури, у складу са неповољним медијским третманом чинилаца српске културне и политичке егзистенције. Ова студија, писана у неколико земаља, настала је као резултат осмогодишњег истраживања, највећим делом током израде докторске дисертације (чија тема је била још шире постављена и односила се на идеолошке типове сагледавања српске књижевности у читавом 20. веку), уз знатне измене и допуне у нешто више од дванаест месеци након тога.”
Aутор текста Ана Гвозденовић
Аутор фотографија Иван Спасојевић