Вести

Четврто предавање у оквиру едукативног серијала Изазови родитељства било је посвећено теми Развој морала код деце, домаћа истраживања. Шта је то морал? На који начин различити типови родитељства утичу на морално васпитање деце? У којој мери су за развој морала пресудни спољни утицаји, друштво и средина у којој дете одраста? Шта је пристојно, а шта непристојно и како деца разликују морал од друштвено прихватљивог понашања? Да ли морално понашање које се у породици негује зависи од обичаја заједнице? Да ли је могуће поставити морална начела у доба адолесценције, животном периоду познатијем као доба бунта против правила?

Одговоре на ова питања краљевачкој публици дао је професор доктор Јован Мирић, професор у пензији на Катедри за развојну психологију Филозофског факултета у Београду. Професор Мирић је, уз видеопрезентацију, представио домаће истраживање на тему развоја морала из осамдесетих година које је обухватало 80 породица, 40 градских и 40 сеоских. Према речима професора добијени резултати су били фасцинантни и нису се подударали са резултатима страних истраживања.

Професор Мирић аутор је неколико значајних стручних књига и радова у часописима Настава и васпитање, Психологија, Психологија данас, доступних за читање на Научном одељењу и Одељењу периодике наше Библиотеке.

Aутор текста Јелена Андрић
Аутор фотографија Данка Спасојевић