Вести

У сарадњи са Народном банком Србије (НБС), у нашој Библиотеци одржано је предавање за ученике четвртог разреда Економско-трговинске школе са смера финансијски администратор.

Стручњаци НБС из Сектора за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга, Милан Маљковић и Срећко Карановић, говорили су о коришћењу финансијских производа и услуга и ризицима које они носе. Ученици су упознати са улогом НБС коју има у очувању стабилности  целокупног финансијског система и могућностима које пружа грађанима у остваривању њихових права и интереса при коришћењу услуга финансијских институција.

Основни циљ одржавања трибина Народне банке Србије је тај, да се средњошколска омладина упозна са финансијским производима и услугама које ће ускоро користити, а које нуде различите финансијске институције.

Аутор текста: Весна Андријашевић

Аутор фотографија: Марија Симовић