Вести

Египатска архитектура као инспирација, била је тема предавања дипломираног инжењера архитектуре Владана Маринковића, професора у Машинско – техничкој школи у Краљеву на предмету Историја архитектуре.
Посебну пажњу излагања уз видео-презентацију, професор је ставио на три грађевинска елемента по којима је ова архитектура препознатљива: пирамиде, сфинге и обелиске, истичући објекте у свету, Србији и Краљеву, који су настали као последица инспирације овим елементима.
Прича о једној од најразвијенијих цивилизација свих времена, која је стварала вечну архитектуру, за туристе и истраживаче протоком времена се не смањује.

Аутор текста: Весна Андријашевић
Аутор фотографија: Иван Спасојевић