Идеја и музика Новог таласа

У оквиру серијала Рокољупци, након Пеце Поповића, Златомира Гајића и Александра Жикића, у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево представила се новинарка Сандра Ранчић, која је заједно са гимназијским професором Владимиром Маровићем говорила о музици и идеји Новог таласа. Након уводног дела у којем је Владимир Маровић дао филозофско-социолошку генезу Новог таласа у Великој Британији и