Вести

Др Ивица Живковић, наш стални сарадник у реализацији програмског циклуса посвећеног тумачењу библијских текстова, одржао је четврто предавање у овом серијалу, дајући вишестран и темељит преглед теме библијске „Књиге постања”, почетног старозаветног списа. Ауторство прве књиге о постанку света, како ју је др Живковић означио, приписује се Мојсију, а истиче се као прва књига његовог чувеног „Петокњижја”. Аутентичност податка о Мојсијевом ауторству поткрепљује изразит унутрашњи стилски склад свих књига његовог „Петокњижја”, што недвосмилено указује на једног аутора. Дајући систематичан преглед садржаја „Књиге постања”, др Живковић је истакао да се у садржинском смислу јасно очитава подела на део који се односи на библијску праисторију и онај који открива догађаје и личности у вези са почетком библијске историје. У тако успостављеном концепту, четири велика библијска мита (стварање света, појава греха и смрти, велики потоп, зидање Вавилонске куле) сликовито представљају библијску праисторију, док се почетак библијске историје доводи у вези са појавом праве вере на земљи и библијским праоцем Аврамом, повешћу о Јакову и његових дванаест синова и насељавањем у Египту. Истичући историјску веродостојност личности Аврама, др Живковић је нагласио природу његове непоколебљиве вере према Богу, која се заснивала на отворености за оно што долази сутра. Иако су садржајем „Књиге постања” широко захваћене појединости у вези са почетком света и људског род и падом човечанства у грех, њено смисаоно средиште је прича о новом почетку, који је симболички приказан божјим позивом упућеном Авраму као знаку склапања вечног савеза са њим и његовим потомцима, свим припадницима Христове цркве. Тако је интониран и завршетак књиге о постанку света, слављењем победе божје љубави која све разрешава.

Аутор текста: Данка Спасојевић

Аутор фотографија: Александар Димитријевић