Вести

Изложбом Образовање и школство, која је постављена на другом спрату Библиотеке, представљени су текстови из различитих часописа који прате област образовања ученика, од најмлађег периода живота до факултета. Из ове, актуелне теме не само за оне који уписују средњу школу или факултет, већ и наставно особље, издвојили смо занимљиве научне радове универзитетских професора из Београда, Новог сада, Ниша, Крагујевца… Неке од тема из богатог фонда периодике су: Улога и значај консултација са децом у образовању, Повезаност стилова учења ученика Гимназије са школским успехом, Ставови учитеља према тимском раду, Религиозност и образовање, Културни живот и потребе ученика средњих школа у Србији, Спречавање дискриминације особа са инвалидитетом на факултетима и многи други.

Изложбу је приредила Весна Андријашевић, библиотекар Одељења периодике.

Aутор фотографија и текста Весна Андријашевић