Вести

На стручно-научном скупу Заједнице матичних библиотека Србије Библионет 2020, (манифестацији која окупља стручњаке са територије Републике Србије, који се на различите начине баве библиотечко-информационом делатношћу), учествоваће и НБ Стефан Првовенчани.

Програмски одбор Библионета, међу петнаест радова из десет библиотека који ће ове године бити представљени на скупу, одабрао је и стручни рад Мала школа финансија, ауторки Маријане Јакшић и Весне Андријашевић.

Тема овогодишњег Библионета  је Сарадња и партнерства: креирање нове

заједничке визије за библиотеке. Организатори истичу да је циљ да се на једном месту прикупе искуства из Србије, која се односе на примере добре праксе, успешне приче и реализоване могућности, чиме би се, као и до сада, утицало на проток идеја међу домаћим библиотекама и буђење енергије за нове пројекте. Стручни скуп биће одржан у Врању од 1-3. октобра.

Аутор текста: Весна Андријашевић