Вести

У холу краљевачке библиотеке приређена је изложба „Мртво било огњиштаˮ посвећена песнику Милану Ненадићу, овогодишњем лауреату „Жичке хрисовуљеˮ, која се додељује у оквиру Жичког духовног сабора „Преображењеˮ. Богат документациони материјал о Ненадићевом полувековном песничком трајању, током којег је завредео најзначајнија књижевна признања у нашој земљи, ауторке изложбе Данка Спасојевић и Нина Раденковић, систематизовале су унутар три тематска сегмента. Уводном целином даје се увид у значајне биографске појединости лауреата, као и у опсежан списак његових песничких књига. Средишњи, најобимнији део изложбе, посвећен је прегледу Ненадићевог поетског опуса. Уз богат избор стихова који упечатљиво одсликавају његов стваралачки дискурс и поетичке оквире, истакнута су и упечатљива књижевнокритичка опажања најрелевантнијих проучавалаца поезије у нашој земљи. Завршни изложбени сегмент доноси обиље аутентичних докумената о наградама и признањима којима је овеначна Ненадићева поезија.

Уз изложбу је приређен и пратећи каталог који веродостојно преноси садржај представљен изложбом као целовит осврт на импресиван стваралачки век Милана Ненадића.

Изложба „Мртво било огњиштаˮ доступна је и у дигиталном формату. Прегледању се може приступити бирањем истакнутог линка.

Аутор текста Данка Спасојевић

Дизајн каталога Иван Спасојевић