Вести

Стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије Библионет 2020, одржан је у Врању од 1. до 3. oктобрa. Централна тема била је „Сарадња и партнерства: креирање нове заједничке визије за библиотеке.“

Међу четрнаест радова из девет српских библиотека, одабраних од стране Програмског одбора Библионета,  који су имали привилегију да их више од стотину библиотекара и гостију чујe, нашао се и рад библиотекарки из наше установе, Маријане Јакшић и Весне Андријашевић. Говорећи о вишегодишњој сарадњи краљевачке библиотеке и Народне банке Србије (НБС), посебно је истакнут едукативни програм Мала школа финансија. Присутни су имали прилику да чују како је краљевачка библиотека заузела значајно место у стратешкој идеји НБС да финансијски едукује средњошколце.

Библионет 2020 ставио је фокус на умрежавање библиотека на свим нивоима и ступање у различите партнерске односе који доприносе повећању капацитета, остваривању иновативних пројеката и квалитетнијих програмских садржаја у библиотечко-информационој делатности у Србији.

Аутор текста: Весна Андријашевић

Аутор фотографија: Иван Спасојевић