Вести

Поводом Светског дана поезије, који се почев од 1999. године глобално обележава 21. марта, на званичном јутјуб каналу краљевачке библиотеке премијерно је приказано предавање „Музикализација стиха у поезији Војислава Илића” др Мине Ђурић, доцента на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду. Отварајући причу о музици стиха Војислава Илића, др Мина Ђурић је скренула пажњу на повезаност и садејство музике и поезије које је већ дуго предмет интересовања у интердисциплинарним приступима проучавању књижевности. У студијама на тему музикализације поезије, односно транспозиције стиха у музичка остварења, у фокусу су тумачења ефеката разноликих вербалних експеримената, музичке организације текста, карактеристичних гласовних склопова, односне асонанце и алитерације. Говорећи о музикализацији стиха у српском песништву на прелазу из 19. у 20. век, др Мина Ђурић је указале на упечатљиве примере транспоновања стихова Војислава Илића, пре свих, али и Дучића и Ракића, у музичке подухвате неке од наших најзначајнијих композитара, попут Маринковића, Милојевића и Христића. Указивањем на одабране стихове из песничких опуса поменутих поета, предочено је на који начин музички елементи доприносе модернизацији стиха на размеђи 19. и 20. века у српском песништву, чији је весник био Војислав Илић, управо својим ритмичким обрасцима, формалним иновацијама и новим духом певања.

https://youtu.be/2UedB3DmbjE?t=1

Аутор текста Данка Спасојевић

Дизајн плаката Јелена Крунић Славковић