Вести

У понедељак и уторак, 28. и 29. јуна, посредством виртуелне платформе ZOOM одржана је конференција „Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе II“, у организацији три комисије Међународног комитета слависта. Одржана су два пленарна предавања – проф. др Бошка Сувајџића са Филолошког факултета Универзитета у Београду и Але Шашкен и Елене Певак са Московског универзитета Ломоносов, представљена је књига „Дигитална трансформација: нови приступи и изазови у образовању“, аутора Јадранке Ласић Лазић, Сандре Кучине Софтић и Марка Одака у издању загребачког Свеучилишта Сјевер, те реализоване четири радне секције са више од двадесет учесника из Србије, Хрватске, Северне Македоније, Италије, Русије и САД.

По позиву проф. др Александре Вранеш, краљевачку Библиотеку на конференцији је представљала Катарина Јаблановић са излагањем „Издавачка делатност НБ „Стефан Првовенчани“ Краљево – од традиционалне ка електронској књизи“. Учеснике скупа у кратким цртама упознала је са историјатом издавачке делатности, затим је представила концепцију самог часописа „Повеља: часопис за књижевност, уметност и културу“ и библиотека које су временом установљене, са истицањем како је у периоду од 1985. до почетка 2021. године објављено близу три стотине насловa збирки поезије, књижевне критике и теорије, прозе, зборника, библиографија, каталога изложби, зборника стручних радова и суиздавачких подухвата.

Нарочиту пажњу ауторка је посветила зборнику стручних радова из области библиотекарства, новини коју је у издаваштво унела 2018. године, у својству уредника. У намери да испуни своју мисију чувања културног наслеђа, али и да се јавности представи кроз делатност коју најбоље познаје – рад са књигом, уредница је покренула објављивање зборника стручних радова, док је фокус био на доприносу едукацији библиотекара. На трагу примера добре праксе других библиотека, пре свега матичне, Народне библиотеке Србије, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево постарала се да електронска верзија покренутог зборника стручних радова, у пдф формату, буде доступна на званичном веб-сајту. Од 2019. године приступљено је аналитичкој обради свих чланака зборника у узајамнoj бази података COBISS.SR и дељењу њихове електронске верзије у пуном формату путем интернета чиме су постали отворени за све заинтересоване кориснике, а у складу са принципима отвореног приступа знању и информацијама и темом конференције.

Ауторка текста и фотографија: Катарина Јаблановић