Вести

Захваљујући подршци Министарства културе и информисања Републике Србије, Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево и Народна библиотека „Др Душан Радић“ Врњачка Бања, организују „Жички сабор библиотекара 2021“, стручни скуп библиотекара са међународним учешћем. „Жички сабор библиотекара 2021“ обухвата стручни скуп и пратеће програме и биће одржан  6, 7. и 8. октобра 2021. године у Краљеву и Врњачкој Бањи.

Тема скупа је „Библиотеке и културни туризам“ са циљем да се представе различите могућности којима библиотеке располажу, а које доприносе развоју туристичке привреде, конкретно културног туризма. Библиотеке, пре свега јавне народне, активно учествују у развоју културног туризма кроз различите видове програмских активности попут изложби, концерата, књижевних вечери и предавања, трибина, фестивала, манифестација и др. Завичајне збирке као колекције локалне културне баштине, такође, чине део туристичке понуде, самостално или у сарадњи са другим баштинским установама, попут музеја, архива, завода за заштиту споменика или пак туристичким организацијама. Публикације чији су издавачи или суиздавачи јавне библиотеке, чији су аутори запослени у њима, или које настају на основу њихових завичајних збирки, представљају примере добре праксе који могу бити презентовани на скупу. Поједине зграде у којима су смештене библиотеке имају историјску и уметничку вредност, представљају туристичке атракције, те могу бити  предмет интересовања учесника скупа. Циљ скупа биће рекапитулација досадашњих резултата рада, размена знања и искуства и иницирање нових пројеката.

Поред представљања стручних и научних радова, који ће до краја године бити објављени у зборнику, „Жички сабор библиотекара 2021“ обухватиће два пратећа програма у Краљеву – песничко вече и отварање изложбе „Матија“ и отварање изложбе „На светим водама Ибра: туристичке дестинација на подручју рашког округа у публикацијама“, као и пратећи програм у Врњачкој Бањи – промоцију монографије „Поздрав из Врњачке Бање“.

На следећем линку доступан је програм „Жичког сабора библиотекара 2021“ у целости.

Ауторка текста: Катарина Јаблановић

Дизајн плаката: Драган Пешић