Вести

Из фонда периодике приређена је изложба нових свезака Зборника Матице српске. Наша најстарија књижевна, културна и научна институција, Матица српска из Новог Сада, основана 1826. године у Пешти. има богату издавачку делатност. Основу чини чувени Летопис, покренут 1824. године а од педесетих година XIX века, Матица српска је почела да објављује већину зборника из различитих научних области.

Краљевачка библиотека већ деценијама редовно набавља све зборнике ове угледне институције. На изложби су представљени нови бројеви Зборника Матице српске за књижевност и језик, Зборника Матице српске за друштвене науке, Зборника Матице српске за историју, Зборника Матице српске за природне науке, Зборника Матице српске за ликовне уметности, Зборника Матице српске за сценске уметности и музику, Зборника Матице српске за славистику и Зборника Матице српске за филологију и лингвистику.

Данас Матица српска има више од две хиљаде сарадника из земље и света, који припремају прилоге за научне часописе и раде на припреми публикација од капиталног значаја за српску културу и науку.

Аутор изложбе и текста: Весна Андријашевић