Вести

У оквиру програма континуиране едукације у библиотечко-информационој делатности, за библиотекаре Рашког округа приређено је стручно предавање Маше Милорадовић, начелнице Одељења посебних фондова Народне библиотеке Србије, на тему „Фотографија у библиотеци”. Овај едукативни садржај део је Каталога образовне понуде НБС и усмерен је на сагледавање фотографије као специфичне врсте библиотечке грађе, која изискује карактеристичан начин библиографске обраде и одговарајући приступ када је реч о заштити и похрањивању. Уз садржајну презентацију са изабраним примерима каталошке обраде фотографија, колегиница Милорадовић је скренула пажњу на пресудну улогу каталогизатора и његову мотивисаност да обради фотографије приступи као својеврсном истраживачком задатку, нарочито када је недовољно података којима би се ова врста грађе адектавно описала и датирала. Такође, указала је на потенцијал фотографије као библиотечке грађе по завршетку процеса обраде, и њеног коришћења у другим сегментима рада библиотеке, какве су изложбене активности, осмишљавање пројеката или публиковање. У завршници сусрета, отворена је дискусија у оквиру које су библиотекари из Врњачке Бање, Новог Пазара, Рашке и Краљева имали прилику да представе своја искуства у вези са прикупљањем, обрадом и чувањем фотографија као особеној библиотечкој грађи и аутентичном документарном извору унутар завичајних фондова.

Аутор текста Данка Спасојевић

Аутор фотографија Јелена Крунић Славковић