Вести

У НБ „Стефан Првовенчани”, 19. октобра 2021. године, одржан је састанак чланова Подружнице БДС за Рашки округ. Састанку су присуствовали библиотекари из НБ „Др Душан Радић” Врњачка Бања, НБ „Доситеј Обрадовић” Нови Пазар, Центра за културу „Градац” Рашка, Културног центра „Рибница”, Народног музеја Краљево и НБ „Стефан Првовенчани” Краљево. На састанку се говорило о активностима Подружнице током 2021. године, као и о предлозима и сугестијама којима би се додатно унапредиo њен рад. Један од предлога је и укључивање чланова Подружнице у рад или формирање неких од секција БДС.
Делегати Подружнице Рашког округа присуствовали су редовној седници Скупштине БДС у Народној библиотеци Србије. Светски дан књиге и ауторских права обележен је предавањем проф. др Александре Вранеш „О књизи у Србији у 20. веку”. А чланови Подружнице учествовали су и на стручним скуповима и конференцијама.

Подружница Рашког округа основана је крајем 2020. године. Председник Подружнице је Ивана Хренко, виши дипломирани библиотекар, заменик председника је Александар Димитријевић, дипломирани библиотекар, а секретар Подружнице је Наташа Антонијевић, библиотекар саветник. Делегати који Подружницу Рашког округа, поред председника, заступају на Скупштини БДС су Валерија Стефановић из НБ „Доситеј Обрадовић” Нови Пазар, Мирјана Ђурашевић из НБ „Др Душан Радић” Врњачка Бања и Данка Спасојевић из НБ „Стефан Првовенчани” Краљево.
Аутор текста Ивана Хренко
Аутор фотографије Јелена Крунић Славковић