Библиотекари препоручују

Издавачка кућа Академска књига из Београда објавила је прошле године интригантну књигу Живот и судбина Исуса из Назарета Данијела Маргерe (Daniel Marguerat, 1943), швајцарског професора теологије на Универзитету у Лозани. Маргера је своја дугогодишња научна истраживања посветио Христу као историјској личности, само човеку? чије страдање, жртва и васкрсење већ два миленијума дају смисао животима хришћана широм света.

Чињенице наведене у књизи засноване су на новим материјалним изворима – археолошким ископавањима, ванканонским хришћанским текстовима, апокрифним јеванђељима и делима старих јеврејских историчара, пре свега Јосифа Флавија. Маргера полако склапа слику света и свакодневног живота у I веку н.е. чиме олакшава разумевање околности у којима је било могуће да се појави личност, каква је био Исус из Назарета.

Маргера објашњава своје интересовање за историјског Христа чињеницом да је хришћански теолог и верник, али да то, ипак, не значи да се чврсто држи хришћанске догме. Приказати „могућег“, вероватног, чак веродостојног Исуса, то ја могу. Приказати Исуса чији је портрет пажљиво сагледан кроз анализу извора у зависности од религије којој је тај извор припадао, то ми је амбиција. Спровести испитивање које не узмиче пред непредвиђеним или непожељним одговорима, томе тежим. Али не више од тога.

Подељена у три тематске целине (Почеци, Назарећанинов живот и Исус после Исуса), књига се детаљно бави Христовим животом од рођења до вере у васкрсење и начина на који је та вера утицала на сагледавање Христа као богочовека.

Провлачећи Исуса кроз призму три монотеистичке религије – хришћанства, јудаизма и ислама – аутор га види као „заједничко добро“ и основ за међусобно разумевање и дијалог, уз пуну свест о томе да је овакву личност потпуно немогуће уклопити у један образац направљен по људским мерилима. Зато га на крају овог дела и назива несводиви Исус.

Препоруку написала Ана Воштинић