Вести

Курс професионалне оријентације намењен ученицима завршних разреда основних и средњих школа, чији су аутори и водитељи дипломирани психолози Сања Зечевић и Наташа Драгојловић, успешно је и у целости реализован према нацрту програма који је предвиђао пет интерактивних радионица. Програм професионалног усмеравања започет је упознавањем полазника и стручних сарадника, информисањем о садржају програма и очекиваним резултатима у погледу сагледавања способности и афинитета полазника за избор будућег образовног профила и каснијег занимања.

Током једномесечног трајања курса, разноврсним тестирањима и анкетирањем полазника, те кроз непосредни разговор стручних сарадника са полазницима, дошло се до заокружене слике о капацитетима и склоностима појединаца као основа саветовања у вези са одабиром даљег смера образовања.

На завршној радионици обављена је и евалуација програма, на основу које се може извести закључак да је полазницима овај курс био веома користан, а резултирао је разрешењем дилема у вези са одабиром будуће школе, односно факултета.

Због великог интересовања за похађање програма професионалне оријентације у организацији Библиотеке, уместо првобитно планиране једне групе, формиране су две групе од по 20 полазника, што је недвосмислени показатељ да смо на прави начин одговорили потребама ученика завршних разреда као оном делу наше локалне заједнице који се на измаку основног односно средњег образовања сусреће са великим изазовима и недоумицама. То нас је определило да и у наредној школској години организујемо нови циклус професионалне оријантација за будуће генерације матураната.

Аутор текста Данка Спасојевић

Аутор фотографија Сања Зечевић