ОДРЖАН ПРВИ ОВОГОДИШЊИ СЕМИНАР СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

У оквиру програма редовног стручног усавршавања одржан је први овогодишњи семинар на тему „Менаџмент квалитетом у библиотечко-информационој делатности у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015“. Аутори и реализатори овог курса, акредитованог од стране Народне библиотеке Србије, су др Бранислав Сладић, дипл. инжењер, и Милорад Грбовић, директор Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин. Овај едукативни програм намењен