Вести

У оквиру програма редовног стручног усавршавања одржан је први овогодишњи семинар на тему „Менаџмент квалитетом у библиотечко-информационој делатности у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015“. Аутори и реализатори овог курса, акредитованог од стране Народне библиотеке Србије, су др Бранислав Сладић, дипл. инжењер, и Милорад Грбовић, директор Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин. Овај едукативни програм намењен је превасходно директорима и руководиоцима различитих служби унутар библиотека, али и свим библиотечко-информационим стручњацима који желе да стекну детаљан увид у оптималан модел организације библиотечког пословања. Окупљене руководиоце и библиотекаре јавних, месних и специјалних библиотека са подручја Рашког округа, за које је Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево матична установа, на почетку је поздравила Јасминка Марковић, в. д. директора Библиотеке.  Уследила је уводна сесија у оквиру које је др Бранислав Сладић предочио захтеве стандарда SRPS ISO 9001:2015. Потом је указано на библиотечко-инфорамционе процесе и начине њиховог документовања, те на начине управљања ризиком и приликама у раду библиотеке. О законској регулативи која уређује библиотечко-информационо пословање говорио је Милорад Грбовић, скренувши посебно пажњу на важност ажурног и прецизног вођења библиотечке статистике према прописаним интернационалним стандардима. Предавање је било поткрепљено богато опремљеном презентацијом, са бројним практичним примерима.

Семинар је завршен дискусијом и извођењем закључака о томе колико ваљани менеџмент квалитетом може да допринесе унапређењу свакодневног рада у библиотеци, али и библиотечко-информационе делатности уопште.

Аутор текста Данка Спасојевић

Аутор фотографија Иван Спасојевић