ЖИЧКИ САБОР БИБЛИОТЕКАРА 2022.

Захваљујући подршци Града Краљева и Министарства културе и информисања Републике Србије, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево организoвала је „Жички сабор библиотекара 2022“, тродневни стручни скуп са међународним учешћем, који обухвата и пратеће програме. Тема скупа била је „Сарадња библиотека са другим субјектима културе, образовања и науке“, са идејом да се прикажу досадашњи резултати рада, размене