Библиотекари препоручују

Док пишем књижевно дело, често помислим како је оно изузетно важно, и да сам веома добар писац. Вероватно се свакоме од нас то дешава. Но, у једном крајичку ума ја и те како добро знам да сам мали, веома мали писац. Кунем се да знам. А ипак не марим много за то.

Наталија Гинзбург, Мој позив

Бајни свете, где си ти трећи је роман ирске списатељице, Сали Руни, у чијем је средишту мотив пријатељства између две главне јунакиње, Алис и Ајлин. Наслов књиге дослован је превод израза из песме Фридриха Шилера Грчки богови.

Приповедање у овом роману одвија се у две равни, из перспективе свезнајућег приповедача који читаоца упознаје са радњом и са односима који владају међу главним јунацима, али и из преписке мејловима две пријатељице у којима оне, у исповедном тону, у првом лицу, једна другој пишу о свему ономе што испуњава њихову свакодневницу, почевши од интимних, личних преокупација, па све до покушаја да се да своје мишљење или одговор на нека важна глобална питања. У овом модерном роману, мејлови преузимају улогу писама. Књижевне јунакиње налазе се у животној доби када могу да направе отклон, да рекапитулирају сопствене животе и позиције које су у њима освојиле, не без дилеме да ли се налазе тамо где су желеле, где су, верујући у своје могућности, мислиле да ће стићи. У релацијама с другим људима, у везама које покушавају да остваре, али и у комплексном односу између њих две, оне су у сталној потрази за смислом, у потрази за потврдом вредности сопствених живота, али и живота уопште. У преписци између две јунакиње, поставља се питање, између осталог и да ли је цивилизација тренутно у декадентној фази, да ли је естетика ружног најистакнутија визуелна карактеристика модерног живота, данас када је све у знаку масовне производње. И да ли се, када се говори о лепоти, у модерном добу у којем влада терор индустрије производа за улепшавање, искључиво мисли на физичку лепоту? Проблематизује се у овом роману и питање књижевности, као и утицај књижевног дела, али и слави и брани уметност у свим њеним сферама.

Препоруку написала Ивана Хренко