Вести

Овогодишња програмска активност у краљевачкој библиотеци започета је представљањем монографије „Суви До” Душана Поповића, историчара уметности, који се у дугом временском раздобљу и изузетно посвећено бави изучавањем културно-историјског наслеђа Сувог Дола. Поред аутора, у програму је учествовао и др Милутин Живковић, виши научни сарадник у Институту за савремену историју у Београду. Разговор о књизи која у широком хронолошком распону, од преднемањићког периода до завршетка Другог светског рата, прати историјска збивања на подручју Сувог Дола, отворио је др Живковић указивањем на значај оваквих локалних хроника и приљежних локалних хроничара који, бавећи се уским завичајним историјским темама немерљиво доприносе заокруживању далеко ширих историјских корпуса. Др Живковић је дао и осврт на садржинску језгровитост и свеобухватност књиге, указујући на три тематске целине које се издвајају, а односе се на физичко-географске карактеристике Сувог Дола, потом на историјска збивања од преднемањићког до времена завршетка Другог светског рата, те на становништво и историјат школства у Сувом Долу. Аутор Душан Поповић говорио је о току и методологији свог истраживачког поступка, наглашавајући једнаку важност теренског рада колико и проучавања архивских докумената. Поповић је дао и сажету ретроспективу историјских збивања у Сувом Долу која је сликовито указала на узроке осипања српског живља у овом крају, са свега пет српских кућа данас док их је у прошлости било чак осамдесет. Завршни део програма обележила је жива дискусија у коју се укључила публика, размењујући са аутором монографије лична и предачка завичајна сећања на живот у Сувом Долу.

Аутор текста Данка Спасојевић

Аутор фотографија Иван Спасојевић