КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА, ИНОВАТИВНЕ ТЕХНИКЕ И БИБЛИОТЕКАРСТВО

Овогодшњи програм стручног усавршавања за библиотекаре на подручју Рашког округа отворен је стручним предавањем Бебе Станковић, библиотекара саветника у Сектору за међународну сарадњу Народне библиотеке Србије, на тему „Прилагођавање данашњици – културна дипломатија, иновативне технике и библиотекарство”. Ослањајући се на релевантне статистичке показатеље у вези са коришћењем интернета као непресушне информационе базе и различитих дигиталних