Вести

У четвртак и петак, 25. и 25. маја, у огранизацији Градске библиотеке Панчево и Филолошког факултета у Београду одржан је четврти по реду Научни скуп „Библиотеке и идентитет”. Током првог радног дана, у Градској библиотеци Панчево одржане су две радне сесије са 23 излагача и саопштењима на пољу историје библиотека и историје српске културе. У поводу 60-годишњице од оснивања прве Катедре за библиотекарство на Универзитету у Београду другог дана одржан је Округли сто посвећен библиотекарском образовању и усавршавању са седам тема и 12 излагања. На скупу су учествовали универзитетски професори и сарадници, научни радници, библиотекари и други стручњаци у култури из Београда, Сомбора, Крагујевца, Шапца, Свилајнца, Ужица, Зрењанина, Врњачке Бање, Крушевца, Димитровграда и Херцег Новог.

Катарина Јаблановић, виши библиотекар, учествовала је у раду скупа са излагањем на тему „Милоје Радовић – портрет дечјег библиотекара”. У раду се описује и анализира допринос Милоја Радовића афирмацији краљевачке библиотеке, као и библиотекарске професије у домаћој средини и иностранству. Краљевачка библиотека имала је још једног представника на конференцији – Наташу Антонијевић, библиотекара саветника.

Ауторка текста: Катарина Јаблановић

Ауторка фотографија: Наташа Антонијевић