Некатегоризовано

Уторак, 6. јун 2023. године, 18 часова

Представљање песничке књиге

Отет предео

Живорад Недељковић, аутор

У уторак, 6. јуна 2023. године, у 18 часова, у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани” Краљево биће приређено представљање нове књиге песама Живорада Недељковића под називом „Отет предео”. Овом песничком збирком Живорад Недељковић закорачио је у четврту деценију певања, сачувавши свежину и рецентност свог гласа упркос несвакидашњој конзистентности песничког поступка и тематско-мотивског корпуса. Та постојаност никако не значи одсуство промене, дозревања, рачвања поетичких рукаваца који се недвосмислено региструју дуж тако дугог стваралачког протока, већ се генерише као доминанта заснована на сржним својствима Недељковићеве поезије каква су рафинирана, чиста лиричност, мекота сензибилитета, интертекстуална и метатекстуална корелативност и синкретичност. Поменути поетички фундаменти, у садејству са ванредном стваралачком интуицијом и флуидношћу слика унутар поетског текста, који у „Отетом пределу”  достижу силовиту, зрелу снагу, дају уметничку крепкост и овој Недељковићевој објави. Недељковићеви стихови емитују ескапистички немир провоциран неприлагођеношћу савременом свету и његовим (не)етичким поставкама.