Некатегоризовано

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ“ КРАЉЕВО

расписује конкурс за доделу годишње награде

ЗЛАТНО СЛОВО ДЕЈАНА ВУКИЋЕВИЋА

за најбољу изложбу у библиотечко-информационој делатности
реализовану у периоду од 1. септембра 2022. до 31. августа 2023. године

             Награда Златно слово Дејана Вукићевића састоји се од златног медаљона са именом Дејана Вукићевића и књиге Non imprimatur и дар је породице Вукићевић.

Награду добија једна изложба која је дело једног аутора.

            Услови: Изложба треба да има од 80 до 100 докумената, експоната, односно слајдова (за електронску изложбу) и ауторски текст од 2.000 до 5.000 речи који може бити интегрални део изложбе или посебан документ. Аутор изложбе мора бити дипломирани библиотекар. Изложбе могу бити постављене у библиотечком простору или ван њега.

            Комисији за награду поднети: фотографије и/или визуелну презентацију изложбе, кратак опис изложбе (до 150 речи), каталог и плакат изложбе (уколико постоје), податке о рецепцији изложбе: прес, веб и видео клипинг, број прегледа за електронске изложбе.

            За Награду се могу пријавити сами аутори или их може предложити матична установа или појединци.

Подаци се подносе у електронском облику на библиотечке адресе:

kvbiblioteka@mts.rs, bibliozavkv@gmail.com

Резултатии конкурса биће објављени 1. октобра 2023.

            Награда ће бити уручена 7. октобра, на Дан Града Краљева, у оквиру Жичког сабора библиотекара.

Награђена изложба биће постављена у изложбеном простору НБ „Стефан Првовенчани”.