Вести

Поводом Међународног дана старих, који се традиционално обележава 1. октобра, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево, у сарадњи са краљевачком филијалом Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, у периоду 18 – 28. септембра 2023. године, организује хуманитарну акцију прикупљања књига.

Књиге су намењене за формирање библиотечких пунктова у просторијама филијала ПИО фонда у Краљеву и Врњачкој Бањи. Део прикупљених књига биће упућен и у Геронтолошки центар у Матарушкој Бањи.

Сви наши суграђани који желе да учествују у овој акцији даривања, књиге могу донети у Библиотеку, у канцеларију Службе за развој библиотечко-информационе делатности, на првом спрату, сваког дана од 8 до 15 часова. На Међународни дан старих, 1. октобра, прикупљене књиге биће упућене у Геронтолошки центар.